Prof. Dr. ENVER ESENDAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ENVER ESENDAL

T: (0282) 250 2135

M enesendal@nku.edu.tr

W enesendal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:Endüstri Bitkileri
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. PAŞA C., KILIÇ T., ESENDAL E., A Research on Determination of Ontogenetic and Diurnal Variation of Essential Oil Content and Composition In Hypericum kazdaghensis Growing Wild In Ida, Scientific papers series A. Agronomy, vol. 1, pp. 364-369, 2017.
Özgün Makale Scipio, CABI
2. ÇAMAŞ N., ÇIRAK C., ESENDAL E., Seed yield oil content and fatty acids composition of safflower grown in northern turkey conditions, Journal of Fc. Agr. Univ. Ondokuz Mayis, 2007.
Özgün Makale ulakbim-tübitak
3. ÇAMAŞ N., ÇIRAK C., ESENDAL E., Kuzey Türkiye Şartlarında Yetiştirilen Aspirin Tohum Verimi, Yağ Oranı ve Yağ Asit Kompozisyonu, Ondokuz MAyıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, pp. 98-104, 2007.
Özgün Makale cab
4. GEÇGEL Ü., DEMİRCİ M., ESENDAL E., TAŞAN M., Fatty acid composition of the oil from developing seeds of different varieties of safflower, journal of the american oil chemist society, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ÇAMAŞ N., ESENDAL E., Estimates of broad sense heritability for seed yield and yield components of safflower Carthamus tinctorius L, HEREDITAS, 2006.
Özgün Makale SSCI
6. ÇIRAK C., ESENDAL E., Soy diseade stress, Ondokuz Mayıs University Journal Of Faculkty of Agriculture, vol. 1, pp. 231-237, 2006.
Özgün Makale cab
7. ÇAMAŞ N., AYAN A. K., ESENDAL E., Leaf area prediction model for safflower, Pakistan Journal of Biological Science, 2005.
Özgün Makale scopus
8. ESENDAL E., KEVSEROĞLU K., AYTAÇ S., Effect of different levels of nitrogen on some characters of datura collected from samsun environmets, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. USLU N., ESENDAL E., Response to inoculation and sowing date of soybean under bafra conditions in the northern region of turkey, Turk J. Agric. and Forestry, vol. 22, pp. 525-531, 1998.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. ESENDAL E., Aspir türleri üzerine bir monografi coğrafi dağılış türler arası ilişkiler genetik ve sitogenetik özellikler, Ondokuz Mayis Univ. Zir.Fak.Dergisi, 1998.
Özgün Makale ulakbim-tubitak
11. KARA Ş. M., ESENDAL E., Heterosis and combining ability analysis of some quantitative characters in Turkish tobacco, Tob. Res., vol. 21, pp. 16-22, 1995.
Özgün Makale CAB
12. ESENDAL E., tosun f., Research on the yield, phonological, morphological and seed characateristics of some native and foreign varieties of safflower under Erzurum ecological conditions, Atatürk Univ. J Agric Fac., vol. 1, pp. 93-115, 1972.
Özgün Makale CAB
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ESENDAL E., Nişasta-Şeker Bitkileri, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Editör: Esendal ENVER, 1990.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. PAŞA C., ESENDAL E., KILIÇ T., An investigation on determinayion of the ontogenetic and diurnal variations of essential oil content of Hypericum montbretii spach distributed in kazdagı (Edremit-balıkesir), Agriculture for Life, Life for Agriculture (08.06.2017-10.06.2017).
Özet bildiri
2. PAŞA C., KILIÇ T., ESENDAL E., A Research on determination of ontogenetic and diurnal variation of essential oil content and composition Hypericum kazdaghensis growing wild in ida, Agriculture for Life, Life for agriculture (08.06.2017-10.06.2017).
Özet bildiri
3. PAŞA C., ESENDAL E., Kazdağlarında yayılış gösteren Hypericum aucheri türünün uçucu yağ oranı ve bileşenlerinin ontogenetik ve diurnal varyasyonunun belirlenmesi üzerine bir araştırma, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (26.10.2016-28.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. ESENDAL E., İSTANBULLUOĞLU A., ARSLAN B., PAŞA C., Effect of water stress on growth components of winter safflower Carthamus tinctorius L, 7th International Safflower Conference (20.05.2008-22.05.2008).
Tam metin bildiri
5. ESENDAL E., ARSLAN B., PAŞA C., Effect of winter and spring sowing on yield and plant traits of safflower, 7 International Safflower Conference (20.05.2008-22.05.2008).
Tam metin bildiri
6. ARSLAN B., ESENDAL E., PAŞA C., The economically importants traits of safflower cultivars and lines cultivated in Tekirdağ, 7th International Safflower Conference (20.05.2008-22.05.2008).
Tam metin bildiri
7. GEÇGEL Ü., DEMİRCİ M., ESENDAL E., TAŞAN M., Effects of sowing dates on some physical chemical and oxidative properties of different varieties of safflower, 6 International Safflower Conference (06.06.2005-10.06.2005).
Tam metin bildiri
8. ESENDAL E., Safflower Production and Research in Turkey, 5 International Safflower Conference (23.07.2001-27.07.2001).
Tam metin bildiri
9. ESENDAL E., The effect of phosphorus, nitrogen and row-spacing on the yield and some plant characters of the safflower, sesame and safflower (06.07.1986-10.12.1986).
Tam metin bildiri